Language

Information about the processing of personal data to respond via a contact form

 1. Společnost TRIUMPH BOARD a.s. se sídlem Praha 2, Neklanova 122/15, PSČ 128 00, IČ 63980380, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16318, zpracovává v rámci poptávkového formuláře / formuláře určeného k registraci záruky na výrobek / reklamačního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:
  • Jméno a příjmení;
  • Název organizace;
  • Adresu;
  • Emailovou adresa;
  • Telefonní číslo;
  • Jméno dodavatele;
  • Země dodavatele;
  • Tel. číslo dodavatele;
  • Email dodavatele;
  • Informace o nakoupeném produktu;
  • Zpráva;
 2. v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na Vaši poptávku nebo vyřízení registrace záruky produktu / reklamace produktu. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 3. Jméno, tel. číslo a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi vámi a společností.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností TRIUMPH BOARD a.s., tedy správcem osobních údajů.
 5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.